Haveselskabet Carl Troelsens Minde

Haveselskabet Carl Troelsens Minde

Haveoversigt med nr. ang. og beliggenhed

NyhederPosted by Erik Rhode Petersen Wed, May 29, 2019 18:14
Hej derude i haveselskabet!

Hvis nogen af jer har have-oversigten for CTM som tegning med alle haverne, vil I så låne mig den til kopiering, så skal jeg garantere, at I får den tilbage efter kopiering. Vi skal bruge den i opslags-skabene, da den er blevet fjernet derfra.

Vh Erik Rhode Petersen have 69.
Privatadresse: Sverigesvej 29, st. 1. 8700 Horsens (ved indkørslen til have-kolonierne).


  • Comments(0)//www.kolonihave-ctm.dk/#post137

Midsommerfest i Fælleshuset i juni 2019

NyhederPosted by Erik Rhode Petersen Wed, May 29, 2019 12:36
Lørdag d. 22. juni 2019 er der Midsommerfest i Fælleshuset kl. 16.00.
Hør nærmere om arrangementet i Fælleshuset i weekenderne!
Vh Erik pbv.

  • Comments(0)//www.kolonihave-ctm.dk/#post136

Hækklipning kan påbegyndes

NyhederPosted by Erik Rhode Petersen Wed, May 29, 2019 12:33
Lørdag d. 1. juni 2019 kan hækklipning påbegyndes, og den skal senest være afsluttet søndag d. 7. juli.
Husk at feje afklip op på fællesvejene, så vi undgår 'dumme' punkteringer!

Vh Erik pbv.

  • Comments(0)//www.kolonihave-ctm.dk/#post135

Referat fra Ord. Generalforsamling i CTM Horsens

NyhederPosted by Erik Rhode Petersen Sun, May 05, 2019 16:26

Referat fra ordinær generalforsamling i CTM Horsens

Lørdag d. 27.4.2019 kl. 11.00-12.30

1. Velkomst

Formand Bent Jensen bød velkommen til forsamlingen med 27 fremmødte og heraf 21

Stemmeberettigede.

2. Valg af dirigent

Som dirigent blev Charlotte Efraimsen Have 70 valgt.

3. Valg af stemmeudvalg

Her blev Kirsten Have 58 og Hans Have 49 valgt til stemmetællere.

4. Formandens beretning

Bent Jensen berettede fra deltagelse i kredsmøder.

I fremtiden (2021) ingen vand i husene.

Toiletter i haverne til tømning i samletank ved fælleshuset.

Alle haver skal have brandforsikring.

Søren Schmidt Sørensen Have 63 spurgte hvad er deadline for tegning af brandforsikring?

Kan vi tegne kollektiv brandforsikring?

Brian Have 51 fik til opgave at kontakte flere forsikringsselskaber angående tilbud på kollektiv

brandforsikring.

Søren Jensen have 16 samt Leif Ravn Andersen Have 9 skal til kredsmøde.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Årsregnskab 2018 v. kasserer Jan Gress

Jan gennemgik årsregnskabet for 2018 (der henvises til dette).

Svend Lyngsø sagde, at vand jo kan risikere at stige.

En samletank i haverne koster måske 35.000 i indkøb og etablering og dertil kommer tømningsafgift.

Vi fik af Jan Gress en anmodning om at spare på dybdevanding ved anlæg af nye græsplæner. Vand evt. 1⁄2 time og efter en pause måske endnu en 1⁄2 time. Græsfrøet ligger jo i overfladen, hvorfra det skal spire.

Der er indkøbt en computer, og vi har afholdt jubilæumsfest i det forløbne år (se regnskabet).

Samletank ved fælleshuset vil koste ca. 50.000 kr. (2 tanke).

I haverne skal der anvendes biologisk nedbrydelig sæbe og vandhaner skal kun forefindes udendørs med afløb på jordoverfladen.

Kloakmester skal nedlukke toiletter og indvendige vandhaner.

Kassererens beretning og regnskab blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Valg af kasserer for 2 år

Jan Gress genopstillede og blev genvalgt.

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

Ole Efraimsen Have 70 blev genvalgt.

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

Ditte Lyhne Have 49 Blev valgt som bestyrelsesmedlem og afløser Erik Rhode Petersen Have 69.

Bestyrelsesmedlem Leif Ravn Andersen Have 9 overtager Eriks sekretærpost i bestyrelsen.

10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år

Brian Have 51 blev genvalgt.

11. Valg af 1 revisor for 2 år

Jørn Hansen Have 93 blev valgt.

12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Marianne Lohmann have 27 blev valgt.

13. Valg af 1 menigt medlem til kredsrepræsentantskabet for 2 år

Charlotte Efraimsen blev genvalgt.

14. Eventuelt

Brian Have 51 foreslår, at der oprettes bump på fællesvejene for at undgå hurtig kørsel.

Bent Jensen siger, at skilte skal opsættes hvis bump etableres.

Jan Gress siger, at vi undersøger lovlige løsninger på bumps så vi ikke ender med erstatningskrav.

Bent og Brian spørger Ingelise Nielsen i kommunen.

Bent Jensen sagde tak til Erik Rhode Petersen for vel udført arbejde gennem en årrække, og forsamlingen klappede herefter i et kollektiv bifald.

Erik varetager stadig web-arbejdet med foreningens hjemmeside.

Jan advarede mod snareorm. Husk at sprøjte i tidsfristen herfor (se aktivitetsoversigten).

Bent Jensen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og bød derefter på brød med rullepølse og ost samt øl, vand og kaffe.

Referent:

Leif Ravn Andersen/Erik Rhode Petersen

Horsens, den 03.05.2019.  • Comments(0)//www.kolonihave-ctm.dk/#post134

Generalforsamling i april 2019

NyhederPosted by Erik Rhode Petersen Sat, March 09, 2019 11:11
CTM afholdt sin ordinære Generalforsamling lørdag d. 27. april kl. 11.00 i Fælleshuset. Dagsorden og årsregnskab var forud blevet udsendt på e-mail.
Referat fra Generalforsamlingen kan findes andetsteds her på hjemmesiden.

Venllg hilsen
Erik Rhode Petersen
pbv.
  • Comments(0)//www.kolonihave-ctm.dk/#post127

Grus til huller

NyhederPosted by Erik Rhode Petersen Fri, December 14, 2018 16:36
Skulle du gå og kede dig lidt her udenfor have-sæsonen, så ligger der pt. en bunke grus til opfyldning af huller på fælles vejene. Der er også i bunkerne deponeret trillebør til at klare opgaven med, så fat bare skovlen og klø på, hvis du vil hæve standarden på vore fælles veje - ja og kun dem - og derved selv få en behageligere køretur inde i vores haveselskab!
Vh Erik, sekretær.

  • Comments(0)//www.kolonihave-ctm.dk/#post122

Nye vedtægter på hjemmesiden

NyhederPosted by Erik Rhode Petersen Fri, September 28, 2018 16:47
Under punktet: 'REGLER OG VEDTÆGTER' har vi nu sidst i september 2018 fået opdateret vedtægterne til den nugældende version.
pbv. Erik R. Petersen  • Comments(0)//www.kolonihave-ctm.dk/#post114

HUSK de tre 'absolutter'

NyhederPosted by Erik Rhode Petersen Sun, July 02, 2017 10:42
Vi har 3 absolutter ... udover at vi regner med betaling til tiden af haveleje og andre evt. forfaldne ydelser, og det disse 3 er:

1. Renholdelse på fællesgangene v. hæk og ved vejmidte. - Vi inspicerer fra 1. april.
2. Pasning af haven generelt, herunder græsslåning og vedligeholdelse af anlagte bede, beskæring af træer samt vedligeholdelse af bygninger ... også med maling.
3. Klipning af hæk til den angivne frist.

Vedrørende hæk-HØJDE mellem haverne, så snak med din nabo og find en ordning, som I begge er enige om. Maxhøjden her er 180 cm.
Ud mod fællesgangene er max-HØJDEN 160 cm, så klip gerne her 150 cm, så den har lidt at vokse på før næste klipning.

Vh bestyrelsen.  • Comments(0)//www.kolonihave-ctm.dk/#post82
Next »